Osnovni podaci
O nama

Vupik sa sjedištem u Vukovaru poljoprivrednom proizvodnjom se bavi više od 70 godina. Počeci Vupika sežu u 1945. godinu, a osnovan je s ciljem proizvodnje na području grada Vukovara i okolnih mjesta.

Dugogodišnja tradicija poslovanja odlikuje se prepoznatljivom i vrhunskom proizvodnjom koja je rezultat stručnosti i posvećenosti radu, ali i konstantnog razvoja i unapređenja proizvodnje.

Vupik djeluje kroz 5 proizvodnih cjelina: ratarstvo i povrtlarstvo, svinjogojstvo, govedarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo te pretovarna luka.

Osnovni podaci
 • Naziv društva: VUPIK plus d.o.o.
 • Adresa sjedišta društva: Sajmište 113/C, 32000 VUKOVAR
 • Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
 • Zastupnik društva:

Goran Miličević, Predsjednik Uprave

Ivan Begović, Član Uprave

 • Predsjednik Nadzornog odbora:

Damir Leko

 • OIB: 81523019624
 • Matični broj poslovnog subjekta: 4938968
 • Matični broj subjekta (MBS): 081180426
 • Temeljni kapital društva: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro – uplaćen u cijelosti

Žiro računi:

 • HR3623600001102710951 – Zagrebačka banka d.d. Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
 • HR9024020061100912906 – Erste banka d.d. Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka