Kontakt informacije
KONTAKT INFORMACIJE
ADRESA
Sajmište 113C, 32000 Vukovar
TELEFON
+385 (0) 32 456 600
Fax
385 (0) 32 456 602
email
info@vupik.hr
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka: dpo@vupik.hr
PONEDJELJAK – PETAK
08:00 – 16:00
VIKENDOM I PRAZNICIMA
zatvoreno