Svinjogojstvo

Svinjogojska proizvodnja u Vupiku, bazirana je na PIC (Pig Improvement Company) genetskoj osnovi, najveće svjetske korporacije kod genetike svinja, te se odvija na četiri proizvodne jedinice (farme).

Primjenom najsuvremenijih tehnologija i metoda, uz visoke sigurnosne mjere, stučno vodstvo i visoko osposobljene i educirane djelatnike, osigurava se visok zdravstveni status u svim fazama proizvodnog ciklusa. Stočna hrana koja se koristi u hranidbi svinja, pripremljena je od sirovina iz vlastite proizvodnje, čime se prati princip kontrolirane sljedivosti.

Velikim investicijama i izgradnjom najmodernijih objekata sa suvremenom opremom držanja i hranjenja svinja, Vupik ostvaruje vrhunske rezultate.