Pretovarna luka

Jedna od najvećih investicija u Vupiku je investicija na Silosu Dunav, točnije izgradnja najmodernijeg riječnog terminala na Dunavu. Terminal je smješten na lokaciji Silosa Dunav u Vukovaru, na desnoj obali rijeke Dunav. Namjenjena je za pretovar žitarica, uljarica i ostalih sipkih materijala, kapaciteta 200t/h. Kompletno je povezan sa silosom i utovarno istovarnim kapacitetima na željeznici, kao i s kaminskim utovarno istovarnim kapacitetima.

Izgrađena je i najsuvremenija direktna sušara LAW sa aspiracijom i recirkulacijom toplog zraka, kapaciteta 30t/h, koja kao energent koristi plin. Montažom ove sušare ostvarene su brojne uštede, pri čemu je posebna pozornost posvećena zaštiti okoliša i uštedama energije.