Ratarstvo i povrtlarstvo

U ratarskoj proizvodnji, Vupik ukupno obrađuje oko 7.200 hektara poljoprivrednog zemljišta. Blizina Dunava i zemljište najbolje kvalitete, osigurava vrhunske rezultate u proizvodnji žitarica i uljarica. Najzastupljenjije ratarske kulture, uz industrijsko i krmno bilje su: pšenica, suncokret, soja, kukuruz i šećerna repa. Osim klasične ratarske proizvodnje , 2015. godine pokrenuta je i sjemenska proizvodnja kukuruza, soje i lucerne.

Povrtlarska proizvodnja se na Vupik-u  odvija na površinama oko akumulacije Grabovo. Trenutna se proizvodnja odvija na 545 ha površina koje se navodnjavaju sa ukupno 10 sustava za navodnjavanje (tipa Centar Pivot). Od povrtlarskih kultura zastupljene su: luk, grašak, kukuruz šećerac i mrkva.